Obchodní podmínky

Provozovatel
 
Václav Zbořil, Malíkova 1646/4, 62100 Brno
Provozovna a prodejna: EBIKE CAFE, Bohunická cesta 17, 66448 Moravany
IČO: 72383623
DIČ: CZ8110233934
 
Preambule
 
Provozovatel vydává za účelem dodržování předpisů a poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům tyto obchodní podmínky.
Podmínky se řídí všeobecně právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropských společenství platnými v době uzavření kupní smlouvy.
Prodejní ceny v internetovém obchodě jsou konečné ceny za zboží a služby včetně DPH.
Záruka na zboží a služby je poskytována v souladu s platnými právními předpisy.

Každá objednávka je považována za závaznou a jejím podáním kupující (zákazník) souhlasí s obchodními podmínkami našeho internetového obchodu.
Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží zákazníkem. Místo pro dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky.
 
Výhrada vlastnického práva
 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
 
Objednávka
 
Na zákazníkem vyplněnou a odeslanou objednávku pošle prodávající automatické potvrzení o doručení objednávky formou e-mailu. Pokud se tak nestane, pravděpodobně nebyla objednávka uložena. V takovém případě nás laskavě kontaktujte.
Po obdržení objednávky dojde k ověření dostupnosti zboží a zákazník je kontaktován (e-mailem nebo telefonicky) k potvrzení závazné objednávky s údaji o termínu odeslání zboží.
Zákazník i provozovatel mohou bez udání důvodu nepotvrdit objednávku zboží před jejím konečným potvrzením.
Důvody pro nepotvrzení objednávky ze strany provozovatele:
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • významné navýšení dodavatelské ceny zboží
O stavu objednávky je zákazník informován a případně je dohodnut další postup.
 
Dodání zboží
 
Dodací lhůta je závislá od dostupnosti zboží na skladě a nepřesáhne 10 pracovních dnů od přijetí objednávky.
Lhůty pro expedici
 • 2 pracovní dny od přijetí a potvrzení objednávky pro zboží skladem
 • 7 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky pro zboží, které není skladem
O předpokládaném termínu dodání je zákazník vyrozuměn.
 
Balení a stav zboží při dopravě
 
Před odesláním kola je provedena kompletace a seřízení (brzdy, řazení, centrování kol) a odzkoušení jízdou. Pro zaslání zboží jako balík jsou odmontovány řidítka, pedály a přední kolo. Kolo je vloženo do krabice. Po vyjmutí kola z krabice je nutná montáž řidítek, levého a pravého pedálu, předního kola. Další důležité informace a instrukce ohledně montáže, údržby, garančních prohlídek apod. jsou součástí průvodní dokumentace k výrobku dodané společně se zbožím.
 
Přeprava, zasílání zboží
 
Zboží je zasíláno prostřednictvím: České Pošty, PPL nebo jiné přepravní služby (dopravce).
Obchodní balík je služba, kterou provozuje Česká pošta. Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce. Pokud není zákazník zastižen, vyzvedne si zásilku na základě informací v upozornění (výzvě) o jejím uložení.
Podmínky pro službu na Slovensko jsou shodné jako Obchodní balík v ČR. Platba proběhne v € (EUR) podle aktuálního kurzu ČNB platného v den potvrzení objednávky.
 • Paušální poplatek za tuto službu je 300,- Kč.
 • Poštovné v rámci ČR účtujeme ve výši 100,- Kč.
 • Při objednávce zboží nad 4000,- Kč není poštovné účtováno.
Balné při realizaci objednávek neúčtujeme.
Zboží si můžete po předchozí dohodě osobně vyzvednout v provozovně naší firmy. Zboží je zákazníkovi v našem kamenném obchodě rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně prohlédnout a vyzkoušet.
 
Způsob platby za zboží
 • Hotově - platba v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle naší firmy
 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od přepravní služby nebo pošty
 • Platební kartou – platba je možná pouze při dodání zboží přepravní službou PPL
 • Převodem - zboží odešleme po připsání částky na náš účet č.ú.
 • Jiný způsob – po předchozí dohodě
Převzetí zboží
 
Zákazník je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu (zásilky) výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a tento si nechat potvrdit zástupcem dopravce. O této skutečnosti zákazník bezodkladně informuje prodávajícího se kterým se dohodne na dalším postupu. Podmínky pro převzetí zboží jsou upraveny v přepravních podmínkách příslušného dopravce (Česká pošta, PPL atd.).
Odstoupení od smlouvy při uzavření kupní smlouvy distančním způsobem tj. pomocí elektronické komunikace s následným doručením zboží spotřebiteli, se řídí platným Občanským zákoníkem (§1829 a související)
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
Postup pro přijetí odmítnutého zboží
Platí následující podmínky:
 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu
 • zboží nesmí být jakkoliv poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a jakéhokoliv používání
Zákazník je při odmítnutí zboží povinen toto právo písemně (e - mailem) uplatnit v zákonné lhůtě u prodávajícího a dále postupovat následujícím způsobem:
 • Nepoužité zboží v kompletním a nepoškozeném stavu zaslat (ne na dobírku) nebo osobně dopravit na adresu prodávajícího.
 • Po doručení a zkontrolování zboží prodávajícím je v případě splnění výše uvedených podmínek zákazníkovi ihned vrácena kupní cena zboží, včetně poštovného převodem na účet zákazníka (případné bankovní spojení je nutno naší firmě písemně sdělit, nejlépe průvodním dopisem přiloženým k vrácenému zboží).
 • V případě nesplnění podmínek pro odmítnutí (vrácení), je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi za paušální poplatek 150,- Kč.
 • Zákazníkovi bude doručen dobropis, jehož potvrzenou kopii je potřeba odeslat na sídlo prodávajícího.
Záruka na zboží, podmínky reklamace zboží
 
Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců.
Prodloužená záruční lhůta na základě údajů v dokladech (záruční list,návod k používání a pod.)
Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
 
Vyloučení práva odpovědnosti za vady
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé používáním výrobků v rozporu s návodem a vady a škody způsobené vyšší mocí. Na tyto vady (poškození) se poskytovaná záruka nevztahuje.
Prodávající po obdržení reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu a písemně informuje zákazníka o způsobu jejího vyřízení.
Ve složitějším případě činí lhůta pro vyřízení 3 dny, v případě potřeby odborného posouzení lhůta nepřekročí 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese v případě zamítnuté reklamace zákazník.
 
Informace o cenách
 
Ceny v kamenné prodejně a e-shopu se mohou lišit. Prodejní cenou je cena platná v okamžiku nabídky. S ohledem na změny v dodavatelských cenách si prodávající vyhrazuje právo na změnu prodejních cen. Aktuální platná cena je uvedena v potvrzené objednávce.
 
Osobní odběr
 
Pokud chcete koupit zboží v prodejně za výhodnější internetovou cenu, objednejte zboží v e-shopu a zvolte jako způsob dodání »Osobní odběr na provozovně«. Jinak platí ceny uvedené v prodejně.
Dostupnost zboží v e- shopu
Dostupnost zboží a jeho variant aktualizována jednou denně. V případě nejasností nás laskavě kontaktujte.
Platnost obchodních podmínek
Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu obchodních podmínek. Obchodní podmínky platí od 1. 1. 2020.
 
Důležité právní předpisy:
 
Občanský zákoník
Zákon O ochraně spotřebitele
Zákon O obecné bezpečnosti výrobků Ochrana osobních dat
Prodávající se zavazuje neposkytnout bez písemného souhlasu třetí straně získaná osobní data kupujících.
 
Ceny v e-shopu a v kamenné prodejně
Ceny v kamenné prodejně a e-shopu se mohou lišit. Pokud chcete koupit zboží v prodejně za výhodnější internetovou cenu, objednejte zboží v e-shopu a zvolte jako způsob dodání "Osobní odběr na provozovně". Jinak platí ceny uvedené v prodejně.